Tjaarda

engels

Welkom bij de website van familie Tjaarda

Welke familie Tjaarda wordt hier bedoeld??

In de periode 1811 - 1812 zijn in het naamaannemingsregister van Friesland 5 families ingeschreven met de achternaam Tjaarda. Namelijk te Veenwouden, Jorwerd 2x, Joure en Wirdum. Het is niet bekend hoe men aan de naam Tjaarda is gekomen. Waren één of meerdere Tjaarda's familie van elkaar? Zou kunnen. Familiebanden waren vroeger sterk. Je familie was de enige waarop je kon terugvallen. Deze website gaat over de Tjaarda's van Joure.

Afbeelding uit het naamaannemingsregister

Wegwijzer door de website

Vertrekpunt is dus Sippe Ydes Tjaarda naar het heden en naar het verleden. Naar het heden aan de hand van de Burgerlijk stand, opgeschreven verhalen en documenten uit de familie. Naar het verleden aan de hand van DTB's, de zogenaamde Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken. Met daarbij informatie uit allerhande archieven. Een belangrijke bron hierbij is Delpher van de Koninklijke Bibliotheek(hier zijn de landelijke dagbladen op trefwoord te doorzoeken(oudste krant van 1819).

De rode draad aan de linker kant zijn de ouders en voorouders in de mannelijke lijn vanaf Simon Tjaarda, in het heden naar het verleden. Bij het aanklikken van een voorouder ziet men de kinderen die hier uit voort zijn gekomen. Klikt men op een naam dan ontvouwen zich 5 tabjes:

  • Geboren
  • Leven
  • Huwelijk
  • Kinderen
  • Overlijden

Doel van de website

Het informeren van familieleden(direct of verre nazaten) over de geschiedenis en ontstaan van de Tjaarda's uit Joure of "De Jouwer" (in het Fries). Het verzamelen van fotomateriaal en documenten van voorouders. Maar ook familieverhalen door overleveringen,

Heeft u informatie, documenten, afbeeldingen en/of verhalen, laat mij het weten. Ook informatie over de aanverwante families zijn ook welkom.

Informatie over de volgende families:

  • Familie Tjaarda uit Joure en later Echten
  • Familie Bootsma uit Echten
  • Familie Slump uit Echten

Informatie kunt u mailen naar mij, Simon Tjaarda, via mailaccount : info@tjaarda.eu waterdrup

© 2016 S. Tjaarda algemene voorwaarden links